Psychoanalytisch Woordenboek

Mannelijk protest

  • Duits: männlicher Protest
  • Engels: male/masculine protest
  • Frans: protestation masculine

Adler, die de termen mannelijk en vrouwelijk gebruikte als metafoor voor kracht en zwakheid, postuleerde het mannelijk protest als een cluster van trekken in beide seksen, dienend ter overcompensatie van minderwaardigheidsgevoelens en predisponerend tot neurosen. Later gebruikte hij de term beperkter, om protest van vrouwen tegen de vrouwelijke rol aan te duiden. Adler vond Freuds concept van de penisnijd te letterlijk en biologisch en stelde dat vrouwen zich minderwaardig voelen, niet door de overtuiging fysiek tekort te schieten, maar door de cultureel bepaalde mannelijke dominantie. Deze kritiek op Freud kwam voort uit Adlers focus op de invloed die macht heeft op de menselijke psychologie. Freud vond dat het mannelijk protest niets anders was dan castratieangst/complex. [MDM naar Moore & Fine, 1990]

Literatuur

  • Moore, B.E. & Fine, B.D. (1990) Psychoanalytic terms and concepts. Yale University Press, New Haven/Londen.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: