Psychoanalytisch Woordenboek

Reddersfantasieën

  • Duits: Rettungsphantasie
  • Engels: rescue/saving fantasy

Op verschillende plaatsen (o.a. 1910h; 5: 304) gaat Freud in op de betekenis hiervan. Hij noemt onder andere: redden uit het water als beeld voor geboren worden/moeder worden (vergelijk de prinses die Mozes uit het water redde); en ook de man die prostituees wil redden, waarachter een sterke moederbinding schuilgaat. Freud (1901b; 3: 195n) verwijst met instemming naar Karl Abraham, die benadrukte dat deze fantasieën het tegengestelde van het oedipuscomplex lijken (redden in plaats van doden), maar dezelfde betekenissen kunnen herbergen. Zij kunnen te maken hebben met de narcistische bevrediging van de hulpverlener, die de grote en liefst enige redder van de hulpvragende meent te zijn; de stap naar furor sanandi is dan klein. Deze fantasieën vormen een favoriet motief in de jeugdliteratuur. Zie  furor therapeuticus.

Literatuur

  • Freud, S. (1901b) ‘Psychopathologie van het dagelijks leven’, Werken 3: 57, 64-310.
  • Freud, S. (1910h) ‘Bijdragen tot de psychologie van het liefdeleven (I): Over een bijzonder type van objectkeuze bij de man’, Werken 5: 300, 302-310.
Verder op psychoanalytischwoordenboek.nl: